ความเห็น 3155093

สวนทุ่งมน

เขียนเมื่อ 

กำลังคิดว่าจะไปสางวัชพืชที่ป่าดีไหม ขนาดรกๆคนยังเดินทะลุไปมา