ความเห็น 3155077

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

สุพิชชา พุฒมาเล 6223032

ก.วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย = F เนื่องจาก WRAP เป็น Wellness Recovery Action Plan เพื่อที่จะสามารถออกแบบ prevention และ wellness process นำมาซึ่งการมี well-beingข.ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น = H เนื่องจาก Sensory group จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการทำกิจกรรมได้นานมากขึ้นค.วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน = E เนื่องจากวัยรุ่นมีการติดสารเสพติด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้หายขาดจากการเสพติดยา ดังนั้นจึงเลือกใช้ Stage of Change Model เป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง.วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน = B เนื่องจาก IPT ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถระบุความกังวลของตัวเอง นำมาซึ่งการพัฒนา relationship กับคนรอบตัวได้ และใช้เวลาในการบำบัดไม่นานจ.สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า = C เนื่องจาก Reminiscence Technique เหมาะสำหรับ severe loss memory or dementiaฉ.นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก = I เนื่องจากเป็นการใช้ความรู้เรื่อง Nutrition มาช่วยส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นช.ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก = G เนื่องจากลูกวัยรุ่นที่ต้องดูแลผู้ปกครองที่ป่วยทั้งสองคน อาจจะมีความเครียด ดังนั้นการใช้ Therapeutic Alliance จะช่วยในการจัดการความเครียดของ caregiver ได้ซ.พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ = A เนื่องจากการใช้ Group therapy ซึ่งจะให้คนที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดเรื่องราว ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถเห็นภาพในการต่อยอดการทำงานในอนาคตได้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจฌ.นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน = D เนื่องจาก Assertive skill จะช่วยส่งเสริมในการเพิ่ม self-esteem ในตัวของนักศึกษาเพื่อทำให้การนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น