ความเห็น 3155076

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

A. Group therapy-ช.ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เพราะเป็นการช่วยให้มี social support ทางด้านจิตใจ ให้คนที่เคยพบเจอประสบการณ์มาแชร์เรื่องราวซึ่งกันและกัน อาจช่วยเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไปกับผู้ที่หาทางออกจากสถานการณ์ที่กำลังพบเจอด้วยได้

B. Social Skills Training-ฌ.นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพราะเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารกับคู่สนทนา ทั้งเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองต่อสถานการณ์ที่อยากจะหลีกหนี เพื่อให้ผ่านพ้นจากจุดนั้นไปได้

C. Reminiscence Technique-จ.สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า เพราะเป็นการฝึก cognitions และ memory ของวัยสูงอายุให้ดีขึ้น

D. Assertive Skill-ง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจของตัวเองต่อหัวหน้าและงาน รับรู้ความต้องการของตนเอง ย้ำเตือนให้หนักแน่น ทั้งมีทักษะการย้ำความต้องการและการปฏิเสธ

E. Stage of Change Model-ค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ดีต่อสุขภาพของผู้รับบริการให้หลีกเลี่ยงและล้มเลิกพฤติกรรมแบบนั้น เพื่อมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นต่อไป

F. WRAP-ซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ เพราะเป็นการตั้ง goal เล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพื่อนำไปสู่เป้าหมายใหญ่ มีความหวังของผู้ตั้งเป้าหมายเป็นตัวช่วยในการดำเนินแผนการ

G. Therapeutic Alliances-ก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย เพราะคนวัยทำงานเดียวกันอาจคุยกันได้ง่ายและเข้าใจชีวิตของวัยทำงาน การสร้างสัมพันธภาพเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมตามสไตล์การใช้ชีวิตอาจเป็นไปได้สะดวก

H. Sensory Group-ข. ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น เพราะเป็นการ integrate การใช้ sensoryหลายๆอย่างผ่านการทำกิจกรรมสำหรับเด็ก เพิ่มสมาธิ,ความนิ่ง,กระตุ้นsensoryที่น่าสนใจใช้ไปกับการทำกิจกรรมตรงหน้า

I. Nutrition-ฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก เพราะท้องผูกนั้นมีสาเหตุหลักๆมาจากอาหาร ดังนั้นการเลือกปรับอาหารให้กับผู้รับบริการก็อาจเป็นอีกทางที่จะทำให้หายจากอาการท้องผูกและมีอารมณ์ที่ดีตาม

นส.มุทิตา โพธิรัตน์ 6223013