ความเห็น 3155074

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.228.255.62
เขียนเมื่อ 

ปิยอร ศรีนามวงศ์ 6223026 เลขที่ 26A-ฌ. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกมาพูดต่อหน้าคนอื่น สร้างความคุ้นเคย และได้รับแรงสนับสนุนทางบวกB-ซ ในการกลับไปทำงานหารายได้ จำเป็นต้องฝึกทักษะการเข้าสังคม และด้วยตัวโรคอาจจะทำให้มีทักษะการเข้าสังคมที่ด้อยลงC-จ. การบำบัดนี้ช่วยในการฟื้นคืนของความทรงจำ และช่วยให้ผู้ป่วยจดจำอะไรได้ดีขึ้นD-ง การบำบัดนี้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเครียดที่เกิดจากความกดดันได้E-ค. เป็นการบำบัดที่ใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี สามารถใช้ในการบำบัดให้เลิกยาเสพติดได้F-ก. WRAP เป็นการสร้าง wellness ในการใช้ชีวิต ที่จะค้นหาสิ่งที่ส่งผลเสียและผลดีต่อชีวิต เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุขG-ช การสร้างสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจ เปิดใจในการให้คำปรึกษาH-ข การฝึก sensory ช่วยให้เด็กมีสมาธิจดจ่อมากขึ้น I-ฉ เพราะ ผู้รับบริการมีอาการท้องผูกซึ่งอาจจะเกิดจากการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพจึงต้องใช้การบำบัดในด้านสารอาหารลดอาการท้องผูก