ความเห็น 3155073

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.98.96.47
เขียนเมื่อ 

ก วัยทำงานเหนื่อยล้าง่ายเพราะบ้างานไม่ชอบออกกำลังกายจับคู่กับข้อE เนื่องจาก stage of change modelจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมไปถึงทำให้ผู้รับบริการมีความตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาที่ส่งผลต่อทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจข ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น เลือกจับคู่กับH sensory group ซึ่งใน ตัวsensory จะมองไปถึงเด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิ ซึ่งจะส่งผลต่อสมาธิสั้นรวมถึงความซนและไม่อยู่นิ่งและจะช่วยในด้านสมาธิรวมถึง sensoryในด้านต่างๆค.วัยรุ่นติดยาเสพติดขาดความรับผิดชอบในการทำงานจับคู่กับ B social skill เนื่องจากในการทำงานจริงผู้รับบริการจะต้องมีการเข้าไปอยู่ร่วมในสังคมในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสามารถทำได้สำเร็จง.วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างานจับคู่กับD เนื่องจากในช่วงวัยทำงานเป็นวัยที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการตกลงร่วมกับผู้อื่นในที่นี่อาจจะหมายถึงหัวหน้างานซึ่งหากเรามี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็จะช่วยลดปัญหาได้จ.สูงวัยหลงลืมทานยาตอนเช้าเลือกจับคู่C เนื่องจากเป็นหัวข้อที่สามารถช่วยในการกระตุ้นความทรงจำพัฒนาcognitiveให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมฉ.นักOTอยากช่วยเด็กออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูกเลือกจับคู่ I เนืองจากneutritionจะให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมไปถึงยังช่วยปรับเปลี่ยนmoodอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นช.ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจับคู่G เนื่องจากเป็นการให้คำปรึกษากับลูกวัยรุ่นคนนี้ให้ช่วยจัดการหรือmanageกับความเครียดที่เกิดจากการดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบายซ.พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้เลือกจับคู่กับ A เนื่องจากgroup therapy จะช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานแบบเป็นทีมรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันนักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน เลือกจับคู่กับFเนื่องจากWRAPจะช่วยในการวางแผนจัดการกับปัญหาที่เขาได้ลิสท์ไว้ว่าเกิดจากอะไรรวมไปถึงจะช่วยในการวางแผนแก้ต่อไป