ความเห็น 3155072

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.120.205.170
เขียนเมื่อ 

น.ส.ฐิดาพร อินทรปาน 6223008A=ซ เพราะ พี่น้องจิตเภททั้ง2คนมีจุดประสงค์ร่วมกันที่จะกลับไปทำรายได้ ซึ่งตรงกับDevelopmental groupแบบCooperativeB=ฌ เพราะ นักศึกษากังวลการpresentหน้าชั้นเรียน เพราะSocial skill training ที่จะฝึกทักษะการพูด ทักษะการเข้าสังคม เช่นEye Contact ที่จะใช้เมื่อตอนนำเสนอหน้าชั้นเรียนC=จ เพราะ Reminiscence เป็นการทบทวนความจำ เกี่ยวกับOrientation ในผู้loss memory เช่น Dementia, Alzheimer’s โดยจะกระตุ้นความจำจากอุปกรณ์ที่เคยใช้ในอดีต รูปภาพD=ง เพราะ วัยรุ่นซึมเศร้า ต้องจัดการกับความรู้สึกเครียดจากการถูกคาดหวังของหัวหน้า ควรใช้หลักFogging และ Stuck เพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยการตอบให้Soft หรือถนอมน้ำใจE=ก เพราะ บ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย การที่เลือก Stage of Change เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี ให้สร้างพฤติกรรมที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีขั้นตอนเป็น Precontemplation,Contemplation,Preparation,Action,Maintenance,TerminationF=ค เพราะ การที่เขาขาดความรับผิดชอบในการทำงาน คือการplanning โดยlistเป็นลำดับๆ เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกเบาลง ทำไปที่ละขั้นG=ช เพราะ เป็นเว็ปที่มีนักสหวิชาชีพที่คอยให้คำปรึกษาต่างๆ เช่น Speech Therapist,OT เป็นต้นH=ข เพราะ เป็นการบำบัดเด็กผ่านทางการเล่น เพื่อฝึกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ไม่นิ่ง, สมาธิสั้นI=ฉ เพราะ อาหารมีผลต่ออารมณ์ ถ้ากินของที่มีประโยชน์ และเหมาจะส่งผลที่ดีต่ออารมณ์ โดยGilberti บอกไว้ว่าเรื่องนี้มีผลต่อเด็ก ASDมาก