ความเห็น 3155070

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

A.group therapy- ซ.เพื่อเค้าจะได้ใช้เวลาร่วมกับคนในกลุ่ม ได้ฝึกอาชีพต่างๆเป็นกลุ่มรวมถึงฝึกทักษะทางสังคม การเเห้ไขปัญหาB.Social skill training - ฌ.เพื่อเสริมความมั่นใจเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าคนจำนวนมากC.Reminiscence technique - จ.เหมาะใช้บำบัดผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมต่างๆD.Assertive skill - ค.เพื่อเพิ่นเเรงจูงใจให้รูัสึกอยากทำงานมากขึ้นE.Stage of change model - ก. บำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีระบบการใช้ชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้น ไม่หักโหมจนเกินไปF.WRAP-ช.เพื่อเค้าจะรู้ถึงวิถีรับมือความคาดหวังจากบุคคลภายนอก บุคคลในครอบครัวเเละสามารถจัดการตนเองได้เมื่อต้องเจอปัญหาลบๆเป็นประจำG.therapeutic alliances - ง.เพื่อปรับความคาดหวังของหัวหน้างานให้ลดลงH.sensory group - ข.เพื่อฝึกให้เด็กนิ่งขึ้นI.nutrition-ฉ. ช่วยเเนะนำเกี่ยวกับโภชนาการต่างๆเพื่อป้องกันท้องผูก

จงรัก อังศุวิรุฬห์ 6223017