ความเห็น 3155067

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ภัสสร บัณฑุกุล 6223012ก. a เป็นการกิจกรรมกลุ่มเพื่อผ่อนคลายความเครียดข. h เพื่อลดสิ่งเร้าที่ไม่จำเป็นให้เด็กสมาธิสั้นค. e เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสามารถเลิกยาเสพติดได้ง. f เป็นการวางแผนชีวิตที่มีความสุขและมีเป้าหมายให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจ. c เป็นการฟื้นความจำให้กับผู้สูงอายุฉ. i เป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยการกินเพื่อสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน จากแหล่งอ้างอิงพบว่ามีนักกิจกรรมบำบัดใช้การควบคุมอาหาร ปรับสิ่งแวดล้อม และปรับนิสัยการนอนให้กับเด็กออทิสติกแล้วได้ผลที่น่าพึงพอใจช. g เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บำบัดกับผู้รับบริการซึ่งมีความเครียดและกดดันจากการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยทั้งคู่ซ. b การทำงานจะต้องใช้ social skill ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้ป่วยจิตเวชต้องฝึกก่อนไปทำงานจริงฌ. d เพื่อเพิ่มความกล้าแสดงออกและลดความเครียดที่จะต้อง express ความคิดความรู้สึก