ความเห็น 3155066

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

นางสาวญาตาวี วชิรกิจโกศล 6223021ก.F เน้นไปที่wellnessของผู้รับบริการป้องกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานจนไม่ได้ออกกำลังกายข.H เด็กซนควรใช้ sensory ต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจและให้เด็กคงความสนใจได้นานขี้นค.E เป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการไปเรื่อยๆซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานง.B IPTเป็นการบำบัดโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพและใช้เวลาไม่นานในการบำบัดจ.C ช่วยในการกระตุ้นความทรงจำพัฒนาcognitiveให้ดีขึ้นฉ.I ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันการท้องผูกช.G เป็นการให้คำปรึกษากับเด็กเพื่อจัดการความเครียดที่เกิดจากการดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบายซ.A ผู้รับบริการจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคคลที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน มีการพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนผู้รับบริการก็สามารถนำไปปรับใช้เป็นอาชีพได้ในอนาคตฌ.D เป็นการลองทำสิ่งเดิมซ้ำๆเพื่อจะลดความกังวลในการทำกิจกรรมนั้นๆ