ความเห็น 3155064

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

วิดา ใสบริสุทธิ์ 6223002

ก. - A อาจเป็นการทำ Group therapy ประเภท Instrumental group เพื่อ maintain ฟังก์ชั่นสุขภาพร่างกาย หรือ Task oriented group เพื่อมีสติรู้ว่าทำอะไรอยู่เกินตัวหรือไม่ข. - H เด็กซนควรใช้ sensory therapy เพื่อพัฒนา Selective Attentionค. - E เป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการไปเรื่อยๆ ใช้ระยะเวลาง. - D Assive Skill ใช้ในการเพิ่ม Self confidence สำหรับผู้ที่มี self esteem ต่ำ และ สอนวิธีการ Deal กับสถานการณ์ต่างๆจ. - C ช่วยในการกระตุ้นความทรงจำพัฒนาcognitiveให้ดีขึ้นฉ. - I ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันการท้องผูก เช่น เด็กออทิสติกถ้าได้รับอาหารที่มีกลูเตนจะส่งผลต่ออารมณ์ช. - G เป็นการให้คำปรึกษากับเด็กเพื่อจัดการความเครียดที่เกิดจากการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหรือเกิดความผิดปกติขึ้นซ. - F ผู้รับบริการมี’ความหวัง’ ให้ผู้รับบริการตั้งความหวังเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินชีวิตตามสิ่งที่อยากทำ (Post crisis plan)ฌ. - B Social skill training เพื่อ improve moods ใช้เวลาสั้น อาจใช้หลายเทคนิค เช่น role play กิจกรรมที่สัมพันธ์กับบริบทจริง