ความเห็น 3155063

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.120.205.170
เขียนเมื่อ 

ก. - E. มีการจัดสมดุลตารางชีวิตของตัวเองไม่ได้ทำให้หนักไปทางด้านงานและเหนื่อยล้ามากกว่าปกติ และส่งผลต่อตารางอื่นๆข. - H. เพราะเด็กสามารถเกิดการเรียนส่วนใหญ่ได้จากการรับความรู้สึกทั้งการสัมผัส หรือความรู้สึกนึกคิดได้ง่ายค. - F. การตั้งเป้าหมายว่าอยากทำอะไร อยากเลิกติดสารเสพติดเผื่อจะไปทำงานได้ นั่นก็คือการไปถึงเป้าหมายได้ง. - D. การเลือกการวิธีการตอบที่ keep ต่อความรู้สึกทั้งของตนเองและผู้อื่นพร้อมกับหาวิธีสำรองไว้เตรียมรับมือทางหากตัวเองรับต่อความกดดันนั้นไม่ได้จ. - C. เป็นการทบทวนความจำจากอดีตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อีกครั้งหรือเกิดการเชื่อมโยงความคิดทั้งเก่าและใหม่ฉ. - I. สารอาหารที่ดีจะมีผลต่อสุขภาพ ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ช. - G. เนื่องจากต้องแบกรับภาระที่มากและหลายอย่าง และต้องการขอความช่วยเหลือจากหลายๆฝ้ายสามารถทำได้เช่นกันซ. - A. เป็น cooperative group ที่เน้นความต้องการเป็นสำคัญมากกว่าตัวกิจกรรมนั่นคือกลับไปทำงานหารายได้ฌ. - B. กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนอื่นได้ การแลกเปลี่ยนความเห็นนั้นจะทำให้เกิดทักษาะการสื่อสารที่ดีได้