ความเห็น 3155062

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.228.116.176
เขียนเมื่อ 

ก.ตอบ F เพราะ WRAP เป็นการมองถึงชีวิต เห็นทั้งข้อดี ข้อเสีย การก้าวข้ามปัญหา และทำให้เขากลับมาแข็งแกร่งได้

ข.ตอบ H เพราะ เด็กซน อยู่ไม่นิ่ง จึงคิดว่าควรกระตุ้นด้วยการเพิ่มsensoryต่างๆในกิจกรรม เพื่อคงความสนใจ และดึงความสนใจเด็ก

ค.ตอบ E เพราะคิดว่าเขาติดสารเสพติด ขาดความรับผิดชอบ ต้องเป็นการบำบัดที่ค่อยเป็นค่อยไป เป็นไปทีละขั้นตอน และต้องใช้เวลา

ง.ตอบ B เพราะเนื่องจากเขาซึมเศร้าเพราะความคาดหวังของผู้อื่น ควรบำบัดด้วยการให้เขาเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นด้วย และทักษะต่างๆจาก social skill

จ.ตอบ C เพราะการบำบัดนี้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาด้านความทรงจำ จะช่วยกระตุ้นความทรงจำให้ผู้ป่วย

ฉ.ตอบ I เพราะกลุ่มเป้าหมายมีอาการท้องผูก ซึ่งเป็นผลจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง

ช.ตอบ G เพราะผู้ป่วยต้องแบกรับภาระต่างๆ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยน่าจะทำให้เขาผ่อนคลาย กล้าพูดคุยกับเรามากขึ้น รวมถึงทำให้ได้ให้คำปรึกษาให้ตรงจุดและตามที่เขาต้องการ

ซ.ตอบ A เพราะ ผู้ป่วยต้องการกลับไปทำงาน ซึ่งgroup therapy มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ฝึกฝนงาน ทักษะต่างๆซึ่งกันและกัน จากคนที่เคยมีประสบการณ์ในด้านต่างๆมาแลกเปลี่ยน

ฌ.ตอบ D เพราะปัญหาคือความกังวล และDเป็นการบำบัดแบบใช้ความสงบและการกระทำซ้ำๆ คิดว่าหากใช้แบบนี้จะลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจได้