ความเห็น 3155057

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย คู่กับ F. WRAP เพราะ เกี่ยวข้องกับการหาความต้องการของบุคคลในการทำกิจกรรมข.ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น คู่กับ H. Sensory Group เพราะเป็นการฝึกทักษะกลุ่มของวัยเด็กค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน คู่กับ E. Stage of Change Model เพราะเป็นโมเดลเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน คู่กับ B. Social Skills Training เพราะใช้ฝึกทักษะทางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมการทำงานจ. สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า คู่กับ C. Reminiscence Technique เพราะ เป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้าน cognitiveฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก คู่กับ I. Nutrition เพราะเกี่ยวข้องกับสารอาหารที่ได้รับที่มีผลต่ออารมณ์และจิตใจช. ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก คู่กับ G. Therapeutic Alliances เพราะนักกิจกรรมบำบัดสามารถให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นได้ซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ คู่กับ A. Group Therapy เพราะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะกลับไปทำงานได้ฌ. นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน คู่กับ D. Assertive Skill เพราะสามารถลดความกังวลในการทำกิจกรรมได้