ความเห็น 3155042

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

A = กวัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย = Group therapy เพราะ การที่นักกิจกรรมบำบัดให้กิจกรรมกลุ่มแบบ Task oriented group สามารถทำให้เขาตระหนักในตัวเอง รวมถึงความคิด ความรู้สึกของตัวเอง ว่าเขาแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเพราะอะไร ทำไมถึงทำงานหนัก ทำไมถึงไม่ชอบออกกำลังกาย ให้ผู้รับบริการสำรวจตัวเอง โดยนักกิจกรรมบำบัดสามารถให้ผู้รับบริการเรียนรู้ และทำพฤติกรรมใหม่ๆผ่านtask โดยเน้นไปที่ความคิด ความรู้สึก มากกว่าtask

H = ขครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น = Sensory Groupเพราะ เป็นการฝึกทักษะเป็นกลุ่ม ช่วยให้เด็กมีทักษะในด้านการจัดการตัวเอง การฝึกความอดทน ผ่านกิจกรรมกลุ่มที่นักกิจกรรมบำบัดให้โปรแกรม

E = ค วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน= Stage of Change Modelเพราะ เน้นไปที่การตัดสินใจส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นักกิจกรรมบำบัดสามารถใช้โมเดล Stage Of Change ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริการได้ โดย สร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดี เมื่อผู้รับบริการเห็นถึงข้อดี พร้อมลงมือทำ ตั้งใจทำ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้

D = งวัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน= Assertive Skillเพราะ ทักษะการตอบกลับไปที่ไม่ทำให้เกิดอารมณ์ลบที่มากขึ้น ตอบอย่างถ่อมตน (postsitive enquiry) หลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ทำให้เหตุการณ์แย่ลง (negative enquiry)

C = จสูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า = Reminiscence Techniqueเพราะ นักกิจกรรมบำบัดสามารถกระตุ้นการจำของผู้รับบริการ ผ่านเทคนิค เช่น การให้ภาพหรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้รับบริการจำได้

I = ฉ นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก = Nutrition เพราะ เด็กออทิสติกจะมีปัญหาเรื้อรังในด้านระบบการย่อยอาหาร (Digestive problem) นักกิจกรรมบำบัดสามารถวางแผนมื้ออาหารและก็เตรียมสารอาหารที่ดีให้กับเด็กออทิสติกได้

G = ชลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก = Therapeutic Alliancesเพราะ วัยรุ่นต้องการที่ปรึกษา ที่ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะเล่า เพราะบางครั้งไม่สามารถที่จะบอกครอบครัว หรือเพื่อนได้ ดังนั้นการคุยกับนักกิจกรรมบำบัด ไม่ใช่แค่ได้คุณค่า แต่ได้ประสิทธิภาพด้วย คือสามารถจัดการกับปัญหาได้

F = ซ  พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ = WRAPเพราะ WRAP มี Key recovery concept หนึ่งในนั้นคือ Hope ผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตแล้วอาการดีขึ้น ก็จะสามารถกลับไปทำตามความฝันหรือว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

B = ฌนักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  = Social Skills Trainingเพราะ นักกิจกรรมบำบัดสามารถให้กิจกรรมที่ฝึกทักษะการเข้าสังคม เช่น การมองหน้าสบตา ก็พูดกล้าแนะนำตัวเองผ่านกิจกรรมกลุ่มที่จัดให้ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจที่จะสื่อสารหน้าชั้นเรียน