ความเห็น 3155030

ไร่ปลาใหญ่...

เขียนเมื่อ 

ความรู้และประสบการณ์มากมายที่ hi hug house มี ถูกส่งต่อไปยังไร่ปลาใหญ่โดยสมบูรณ์แล้วนะครับ น่าชื่นชมคุณเพชรและครอบครัวมากๆกับความมุ่งมั่นที่มีมาตลอด..