ความเห็น 3154500

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ที่บ้านน้องเวลาลูกหลานครอบครัวใหญ่รวมตัวกัน ขอไม่ให้พูดถึงเรื่องการเมืองค่ะ. เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน