ความเห็น 3154014

(บันทึก)..เหนือฟ้า..ยังมีฟ้า...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ..คุณsr…ยังตั้งตัว..ไม่ติด…“ปทท..ตัวเลขดี..ฝรั่งเชื่อ ตัวเลข…“…