ความเห็น 3153532

ชีวิตที่พอเพียง 3784. ทฤษฎีตัวยู

เขียนเมื่อ 

สถานการณ์ขณะนี้ของบ้านเมือง ต่างคนต่างต้องการเปลี่ยนแปลงตามวิถีแนวคิด ความเชื่อของตนเอง เป็นเรื่องปกติ หรืออย่างไรคะอาจารย์