ความเห็น 3152536

(บันทึก)..ความเปลี่ยนแปลง..ห้องหับ..แห่งคววามกลัว..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณsr..”กลัวไหมคะ!!!???ยามฝนแล้ง..เหล่าต้นไม้..และเราๆ…ที่เป็นชีวิต ต้องพึ่ง…น้ำ….บนกลางดิน แกลลอลี่ชีวิต เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม..วันนี้