ความเห็น 3141919

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

รับทราบ/ถือปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคให้น้อยลงน่ะครับครู 55