ความเห็น 3141536

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ข้อหนึ่งของพรหมวิหาร ๔ ค่ะ อาจารย์ต้น…ฝึกขึ้นเสมอ ๆ แล้วจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเอง