ความเห็น 3141492

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สิ่งแวดล้อมดี..ภูมิคุ้มกันดี..น้องฟ้าครามยอมเจริญรุ่งเรืองและมีความรับผิดชอบต่อตนและสังคม..