ความเห็น 3140547

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับท่าน-เป็นเช่นนั้น…เช่นกัน…ขอรับ-ต้องสลัดๆ ๆ ๆ -อาจจะยากหน่อยแต่ก็ต้องยอมสลัดๆ ๆ-ด้วยความระลึกถึงครับ