ความเห็น 3140517

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ร่างกายคือ ธาตุ 4 สุดท้ายต้องคืนกับสู่ธรรมชาติตามที่มา ไม่ว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ ..มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ดับ..คือ จิตวิญญาณ..ที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตาม บุญ กรรมที่สร้าง..จนถึงวันเข้าถึง ธรรม ในตน..