ความเห็น 31400

"กระบวนการทางปัญญา"...สู่เมืองไทยแข็งแรง

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"ประถม"

พอดียัง online อยู่จึงทันได้เห็น...คห.ของคุณ"ประถม"

เห็นด้วยอย่างแรงคะ...หากเราสนับสนุนให้ภาคประชาชน

ใช้กระบวนการทางปัญญา..นำการเดิน"ชีวิต"

ย่อมจะก่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่ง...ทุกๆ ด้านในการดำเนินชีวิต