ความเห็น 31398

"กระบวนการทางปัญญา"...สู่เมืองไทยแข็งแรง

ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
  • ดีครับที่ให้ทุกคนได้อยู่ด้วยปัญญา
  • หากจะให้ดีขึ้นไปอีกต้องลดกระแสวัตถุนิยมลงให้ได้ แล้วกระบวนการทางปัญญาจึงจะสามารถนำได้
  • ถ้ายังเร่งวัตถุอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดูค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะเกิดปัญญานำ