ความเห็น 31397

"กระบวนการทางปัญญา"...สู่เมืองไทยแข็งแรง

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"พี่เม่ย"

ขอบคุณคะ"พี่เม่ย"..สำหรับความคิดเห็นต่อยอด..ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า..การเริ่มต้นที่ตัวเรา ดูแลที่ตัวเรา...เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ง่าย..เมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยไปแก้ไข...