ความเห็น 31392

"กระบวนการทางปัญญา"...สู่เมืองไทยแข็งแรง

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
  • ในบางครั้ง เราอาจไม่ได้ใส่ใจสุขภาพตนเองเท่าที่ควร เพราะมีความคิดว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็มีที่พึ่ง(คือคุณหมอ)
  • ผลกระทบตามมาคือ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ของประชาชนมีมากขึ้น
  • พี่เม่ยเห็นด้วยกับ Dr.Ka-poom อย่างแรง! ในเรื่องที่ว่า เราต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน (ทั้งการคิดและการกระทำ).....
    .....ทำอย่างไรก็ได้ ให้ทุกคนรู้จักคิดที่จะ  "พึ่งพาตนเอง" ให้มากที่สุด....ไหมคะ?