ความเห็น 3138

บุคคลประทับใจจากเวที

nmintra
IP: xxx.28.213.154
เขียนเมื่อ 

สวัสดีแทบความรู้สึกลึกๆของคนวัยดึก (แขวะ)

    คำถามที่ เด็กหญิงเบียร์ต้องไปค้นคว้ามาตอบให้ได้ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) คือ

    ๑. P C D A คืออะไร จงชี้แจงรายละเอียดเป็นข้อๆ พอได้ใจความ

    ๒. คำว่า WIN-WIN คืออะไร ตรงกับความหมายว่า วิน ๆ มึนๆ งง หรือไม่ อธิบายพอได้ใจความ

    ๓. คำว่า SWOT คืออะไร จงตอบโดยอ้างอิงหลักวิชาการและการนำไปใช้กับการประกอบอาชีพทำสวน

    เพื่อความเห็นใจคนวัยดึก เพิ่งลงสู่ศึกสงครามอันยิ่งใหญ่ อย่างน้อย น้องๆ ที่เขาเพิ่งเข้าร่วมกิจกรรม และตาสีตาสาที่สนใจเนื้อหาจะได้เรียนรู้ในบล็อกนี้

เรียนมาด้วยความนับถืออยู่ในใจ

นม.