ความเห็น 3129592

(บันทึก)... ความฝัน.. สีน้ำเงิน.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

ฝันแต่จำไม่ค่อยได้ ยกเว้นฝันแบบอกสั่นขวัญแขวนมักจำได้ค่ะ