ความเห็น 3129554

(บันทึก)... ความฝัน.. สีน้ำเงิน.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

ใครๆก็ฝันได้… แม่บอกว่า.กินมาก.. ฝันมาก..