ความเห็น 3129176

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่เกิดกับเด็ก..ครูจะแนะนำ ส่งเสริมจาก รพ.สต. รพ.อ. ที่ออกให้คำแนะนำส่งเสริม ครูกวดขัน..เพียงวางสักวันไม่บ่น เด็กก็ไม่รับผิดชอบเป็นบางคน ..ผลคือถอนฟัน..เหนื่อยกับเด็ก..ไม่รู้ผู้ปกครองส่งเสริมหรือเปล่า