ความเห็น 3125813

โลกของเรา on the world!!!

เขียนเมื่อ 

ชอบ ๆ ครอบครัวที่ส่งเสริมให้ลูกกบได้ไปสัมผัสประสบการณ์แตกต่างนอกกะลา นอกวงจรชีวิตเดิม ๆ … เพิ่มการเรียนรู้ฐานกาย ฐานใจเยอะเลย

คณะคุณครูนอกกะลาเหนื่อยไหมคะ? แต่ดูจากบันทึกภาพแล้ว คงมีความสุขกันทุกคนนะคะ ^_,^