ความเห็น 3123826

(บันทึก)... ธรรมชาติ.. ธรรม.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

ตื่นขึ้นมา..คือ. ดิน น้ำ ลมหายใจ…นิยามธรรมชาติแกลลอลี่ชีวิตวันนี้..