ความเห็น 3123121

(บันทึก)... ธรรมชาติ.. ธรรม.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

นั่งมองดูนิ้วมือ…. ธรรมชาติให้มา.. ไม่เท่ากัน..นิยาม.. ธรรมชาติ.. ธรรม.. แกลลอลี่ชีวิตวันนี้