ความเห็น


เป็นวิธีการสอนที่ดี สามารถช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดจากประเด็นปัญหาได้ตามสภาพจริง รวมถึงผู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสะท้อนคิดได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท