ความเห็น


เป็นวิธีการที่ช่วยสะท้อนให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจถึงปัญหาและความต้องของผู้ป่วย และสะท้อนถึงความคิด ความรู้ และความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อสถานการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการใช้คำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ โดยส่วนตัวตัวได้มีการนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น. และสามารถคิดตามในสิ่งที่เเพื่อนพูดได้ดีขึ้น.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท