ความเห็น 3111529

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เยอะจริงครับ กระทรวงศึกษา..แต่ก็ใหญ่เป็นงบ ตอบแทนเยอะ ค่าจ้าง..แต่ให้เด็กถึงตัวน้อยมากถึงรายหัว ประถมก็พันเศษ มัธยมฯก็ 2-3 พันต่อปี