ความเห็น 3111007

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

..ครับ..ถ้าเรายืนในที่สูงมองลงมายิ่งชัดเจน..ถ้ามองในมุมบวกก็จะมีความสุข..ทั้งตัวเองและคนอื่น