ความเห็น 3110347

๓๖. เพลินภูพิงค์..

เขียนเมื่อ 

เห็นดอกไม้สีสรรสดใสแล้วสบายใจ ชอบดอกเอื้องสีเหลืองมาก แต่จำไม่ได้ว่าชื่อดอกเอื้องผึ้งหรือดอกเอื้องคำ