ความเห็น 3110345

(บันทึก).. ป่าในเมือง.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

ป่ากับเมือง… ที่มีความหมาย…..… มีเมือง.. ป่าธรรมชาติ สร้างหมดไป… มีป่าที่มนุษย์สร้าง… แล้ว.. ไง… สิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็น… ในแกลลอลี่ชีวิต… วันนี้..