ความเห็น 3110053

(บันทึก)... คน... เมือง... ต้นไม้.... ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

เห็นต้นไม้ใหญ่ให้นึกถึงอำนาจ (ในทางที่ดี)