ความเห็น 3110044

(บันทึก)... คน... เมือง... ต้นไม้.... ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

ถ้ามีเมือง ก็ไม่มี.. ป่า..