ความเห็น 3109746

ชีวิตที่พอเพียง 3391. ระบบสุขภาพที่สร้างได้เอง

[email protected]
IP: xxx.128.105.195
เขียนเมื่อ 

Thank you.

We are awaiting this “…มีเรื่องราวดีๆ อีกมากมายในหนังสือเล่มนี้ ผมได้เสนอแนะให้ นพ. อภิสิทธิ์ นำขึ้นเว็บ เพื่อเผยแพร่อย่างกว้างขวาง…” ;-)