ความเห็น 3109180

(บันทึก).. ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง.. (เขมะนันทา).. กับ.. แกลลอลี่ชีวิตวันนี้..

เขียนเมื่อ 

จาก.. ท่านเขมานันทะ.. ว่าด้วย”… ภาพเขียนไม่เป็นศิลปะ.. เพราะไม่เป็นกบฏ ต่อการ รับใช้ศาสนา.. ถ้ายังรับใช้ศาสนา..มันก็ยังไม่แทงทะลุแก่นศิลปะงานที่รับใช้พระศาสนานั้นเป็นงานบุญ.. ไม่ใช่งานศิลปะศิลปะขับเคลื่อนพลังแห่งการกบฏไปโดยไร้ข้อสรุปศิลปะมีอนาคต ที่ไร้อนาคตเพราะเหตุปัจจุบันคือริ้วรอยแห่งการแสวงหา.. ไม่รู้แล้ว ไม่รู้เสร็จ..(อันสืบเนื่องจาก.. ภาพบนที่ปรากฏ.. ในแกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้…)เขมะนันทะ.. หน้า193.. ก่อน ฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง..