ความเห็น 3109170

(บันทึก).. ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง.. (เขมะนันทา).. กับ.. แกลลอลี่ชีวิตวันนี้..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ.คุณsr.. มีคำเขียน.. บ่งไว้ว่า”เมื่อ.. ผม ตายไปแล้ว จากชีวิตนี้.. ผมจะมีชีวิตอยู่ในหนังสือ.. ทุกประโยคแะทุกพยางค์.. จะพูดแทนผม.. หากว่าหนังสือไม่ทำกิจนั้น.. ก็ปล่อยความตายลบทุกสิ่งที่หนังสือพูดทั้งหมด.. ให้มันหายไปดีกว่าจะอยู่โดยไม่พูดธรรมะของสิ่งที่หนังสือหรือถ้อยคำไม่อาจเอื้อมถึงได้… พูดถึงสิ่งที่พูดไม่ออก.. บอกไม่ได้เป็นส่วนของความสุขที่ผมพอจะมีให้แก่กันและกัน… กับเพื่อนร่วมภาวนา”… เขมะนันทะ..กับสิ่งที่ทดแทนกันไม่ได้…. ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้…ยายธีค่ะ…