ความเห็น 3109141

(บันทึก).. ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง.. (เขมะนันทา).. กับ.. แกลลอลี่ชีวิตวันนี้..

[email protected]
IP: xxx.132.108.37
เขียนเมื่อ 

It is saddening that we lost another ‘national treasure’. He was truly a master of synthesis - combining words and wisdom in beautiful ways that we can understand.

My salute to:
โกวิท เอนกชัย หรือ เขมานันทะ 2481-2562 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(นามปากกา “เขมานันทะ” “รุ่งอรุณ ณ สนธยา” “ฉับโผง” “กาลวิงก์” และ “มุนีนันทะ”)