ความเห็น 3108978

(บันทึก).... สิ่งละอัน.. พันละน้อย.. บน..​กลางดิน... แกลลอลี่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม.. ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

[email protected]
IP: xxx.128.110.100
เขียนเมื่อ 

Yes สิ่งละอัน.. พันละน้อย… ในโลกนี้ are disappearing. The connections in the our webs of relations are being broken.

The latest alarm is this:

As Insect Populations Decline, Scientists Are Trying to Understand …https://www.scientificamerican.com/article/as-insect-populations-decline-scientists-are-trying-to-understand-why/

In short: insects disappears 8 times faster than animals; 1/3 of insects are already endangered; insects are necessary for “little jobs” (like pollination, breaking down cellulose, and controlling micro-organisms) in Nature that we live in. Modern agriculture, pesticides, and climate change are to blame [Really the finger is pointing at “us” human.]

We are destroying our only world and we don’t care about it.