ความเห็น 3108977

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก : 3. สามสิบปีของการไต่บันไดคุณภาพการศึกษา : เรียนรู้จากฟินแลนด์

[email protected]
IP: xxx.128.110.73
เขียนเมื่อ 

May I add a news clip that sums up what Finland’s education is like (as told by a US professor who enrolled his child in a Finnish school).

Finland doesn’t waste time or money on low-quality mass standardised testing. Instead, children are assessed every day, through direct observation, check-ins and quizzes by the highest-quality “personalised learning device” ever created - flesh-and-blood teachers.

In class, children are allowed to have fun, giggle and daydream from time to time. Finns put into practice the cultural mantras I heard over and over: “Let children be children,” “The work of a child is to play,” and “Children learn best through play.”

The emotional climate of the typical classroom is warm, safe, respectful and highly supportive. There are no scripted lessons and no quasi-martial requirements to walk in straight lines or sit up straight. As one Chinese student-teacher studying in Finland marvelled to me, “In Chinese schools, you feel like you’re in the military. Here, you feel like you’re part of a really nice family.” She is trying to figure out how she can stay in Finland permanently.

Source: https://www.smh.com.au/national/this-is-why-finland-has-the-best-schools-20160325-gnqv9l.html

But mind you Finland spend some USD 13,500 per child/per year (compare to USD 10,000 in USA). Furthermore, Finland people can well afford the family’s burden to send children to school. (Compare to Thailand which many families are under great financial stress to keep children at school. - especially in rural areas.) Thailand must lower family burden against ‘greed’ in education - that rears itself up every new term.