ความเห็น 3108954

(บันทึก).... สิ่งละอัน.. พันละน้อย.. บน..​กลางดิน... แกลลอลี่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม.. ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

เวียนวน.. ระหว่างความเป็นมนุษย์กับธรรมชาติ.. คือความต้องการ.. ยึดติ.. ยึดถือ.. ด้วย.. ความรักโลภ โกธรหลง.. ที่เกินพอดี.. ห้าม.. ความต้องการแสวงหา.. ผลประโยชน์.. การใช้สอย.. ที่ข้ามยุคมาจนบัดนี้.. “ยุคอิเล็คโทรนิค”.. ที่สุดโต่ง.. ตรงจักรวาล.. อันมี.. ขอบเขตุ..​ที่ใจ.. แลจิต.. นั่นเอง…